Cập nhật: 14/10/2020 17:35:00
Xem cỡ chữ

Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trọng thể khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có chủ đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội; Cùng dự, có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, cùng 348 đại biểu đại diện cho gần 7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm: đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Đ/c Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Khai mạc Đại hội, Bí thư tỉnh ủy khóa XVI Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Do vậy, nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành đạt và vượt mức đề ra. Chỉ rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị mỗi đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần vào thành công của Đại hội.

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI do đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”. Báo cáo đã đánh giá tổng quát những kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó hầu hết các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đều hoàn thành, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cao hơn bình quân chung cả nước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được đầu tư và hoàn thiện trong nhiệm kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến; giáo dục đào tạo xếp ở tốp đầu cả nước. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. An ninh quốc phòng được củng cố. Trên tinh thần nhận diện sâu sắc, khách quan, dự thảo báo cáo trình Đại hội cũng tập trung phân tích, đánh giá 1 số tồn tại, hạn chế quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Báo cáo chính trị xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh đó là: tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người dân.

Báo cáo chính trị cũng đề ra với 29 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ, trong đó có 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: 9 chỉ tiêu về phát triển kinh tế;11 chỉ tiêu về phát triển văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu về bảo vệ  môi trường. 

Tiếp tục chương trình Đại hội, đồng chí Trần Văn Vinh trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Từ thực tiễn 5 năm qua, BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã phân tích, làm rõ những ưu điểm nổi bật; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã rút ra 05 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đề ra 05 vấn đề cơ bản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Bộ chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ, chính quyền, toàn quân, toàn dân tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định nêu gương, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; Quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương; giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực sự gương mẫu, trong sạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Vĩnh Phúc cần phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, với các địa phương trong vùng Thủ đô nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch, an toàn để thu hút các dòng vốn đầu tư mới. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp thật sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển của tỉnh. Chú trọng phát triển các dịch vụ chất lượng cao, đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch vùng, ngành, quy hoạch sản phẩm; trên cơ sở đó xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin - truyền thông; sớm xây dựng thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; có chương trình hành động cụ thể để phát triển kinh tế đô thị; tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội./.

Ngọc Anh - Văn Hải

 

biển đảo