Cập nhật: 14/10/2020 17:55:00
Xem cỡ chữ

Trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan quán triệt tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu số lượng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đề cử danh sách nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI  giới thiệu. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, các bước quy hoạch giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị trên tinh thần khách quan dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn cơ cấu theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, quán triệt nghiêm túc công tác bầu cử dân chủ, công khai, đảm bảo tuân thủ giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, công bằng, tạo bầu không khí đoàn kết thống nhất cao.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 57 đồng chí. Kết quả 50 đồng chí đã trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

Ngay sau đó Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI./.

Ngọc Anh - Văn Hải

biển đảo