Cập nhật: 15/10/2020 16:35:00
Xem cỡ chữ

Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục các nội dung theo chương trình làm việc đã đề ra. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XVI, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII gồm 11 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVII.

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII hứa sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phát triển, giàu mạnh, hiện đại, văn minh.        

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đồng chí HOÀNG THỊ THÚY LAN

2. Đồng chí LÊ DUY THÀNH

3. Đồng chí PHẠM HOÀNG ANH

4. Đồng chí NGUYỄN NGỌC BÌNH

5. Đồng chí BÙI HUY VĨNH

6. Đồng chí HÀ QUANG TIẾN

7. Đồng chí VŨ VIỆT VĂN

8. Đồng chí NGUYỄN BÁ HUY

9. Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẢI

10. Đồng chí ĐINH NGỌC KHOA

11. Đồng chí NGUYỄN THẾ HẢI

12. Đồng chí NGUYỄN TUẤN KHANH

13. Đồng chí NGUYỄN THANH TÙNG

14. Đồng chí TRẦN THANH HẢI

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVII

1. Đồng chí HOÀNG THỊ THÚY LAN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đồng chí LÊ DUY THÀNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

3. Đồng chí PHẠM HOÀNG ANH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tiếp theo chương trình, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp các ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong những năm tiếp theo.  Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XVI không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII., Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đối với sự phát triển của tỉnh và nhấn mạnh: trên nhiều cương vị công tác khác nhau, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống gắn bó với Nhân dân; gương mẫu trước cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao; tích cực đóng góp trí tuệ, cùng tập thể BCH Đảng bộ tỉnh đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 27 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5 - 9%/năm; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng chiếm 61,5 - 62%; Dịch vụ chiếm 32 - 32,5%; Nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm từ 6 - 6,5%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 130 - 135 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 6 - 8%/năm; Thu hút từ 2 - 2,5 tỷ USD vốn FDI và 20 - 25.000 tỷ đồng vốn DDI; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 50%; Tạo việc làm mới cho từ 1,6 - 1,7 vạn lao động/năm; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới dưới 1%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%. Đến năm 2022, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Về xây dựng Đảng, Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt trên 90%; Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 85%; Kết nạp mới 2.000 đảng viên/năm. Đại hội cũng thống nhất cao với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 26 nhiệm vụ giải pháp cụ thể và xác định 3 khâu đột phá để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Ngọc Anh - Văn Hải

biển đảo