Cập nhật: 16/10/2020 09:01:00
Xem cỡ chữ

Tối 16/10, tại Nhà hát tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự, có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo Nhân dân trong tỉnh.

Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; sự tập trung trí tuệ của 348 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự đại hội. Đại hội đã thống nhất phương hướng và mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.”

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Vĩnh Phúc ở trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống quê hương, văn hóa, cách mạng, tự lực, tự cường; khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Lê Duy Thành kêu gọi Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, lao động, sản xuất. Đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH; phát triển văn hóa, xây dựng con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” đã tạo không khí phấn khởi, tươi vui, góp phần động viên Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức học tập, lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Đặng Thưởng

biển đảo