Cập nhật: 17/10/2020 14:54:00
Xem cỡ chữ

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn và ý nghĩa thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng Nhân dân.

Tạm gác lại những công việc thường ngày, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc phấn khởi tham gia giải thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với khí thế vui tươi, náo nhiệt chúc mừng thành công sự kiện chính trị quan trọng của cả tỉnh.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy, UBND xã Trung Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sự tham gia đông đảo của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân.

Khắp các địa phương, người dân đều vui mừng trước những thành tựu trong phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời tin tưởng và kỳ vọng vào những bước đổi mới trong nhiệm kỳ 2020-2015 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII không chỉ tạo không khí vui tươi, mà còn giúp các tầng lớp Nhân dân hiểu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội, đồng thời, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Góp phần cùng các cấp, ngành, hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVII đã đề ra./.

Kim Liên

biển đảo