Cập nhật: 17/10/2020 14:55:00
Xem cỡ chữ

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời Bác dạy, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội và có những đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực và trên bước đường phát triển của tỉnh nhà.

Do nguồn nguyên liệu sản xuất chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài, nên khi dịch Covid-19 xảy ra, nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Nhớ lời Bác dạy, dù khó khăn đến đâu cũng phải vượt qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đưa ra các giải pháp, động viện người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Chính vì vậy, kinh tế thị trường còn khó khăn, song không ít các doanh nghiệp đã chủ động vượt qua, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Làm theo lời Bác căn dặn: “các doanh nghiệp phải phát huy sáng kiến và cải tiến kĩ thuật, tăng cường kỉ luật lao động, phải nâng cao năng suất và thực hành tiết kiệm”, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong đơn vị tạo khí thể lao động hăng say. Trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn lao động.

Nỗ lực vượt qua những khó khăn do tác động của dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Vĩnh Phúc thi đua lao động, sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Đây cũng chính là hành động thiết thực làm theo gương Bác./.

Phương Liên

biển đảo