Cập nhật: 18/10/2020 14:59:00
Xem cỡ chữ

Xác định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị giữ vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thành uỷ Phúc Yên đã tăng cường các biện pháp nhằm phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tại phòng tiếp dân phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, rất nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được đồng chí Nguyễn Thị Thuý Hà, Bi thư Đảng uỷ phường Hùng Vương trực tiếp giải quyết thấu đáo cho người dân, không để phát sinh các vụ việc phức tạp kéo dài, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Để giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, trước đó Đảng uỷ Phường Hùng đã thành lập các tổ các tổ công tác phân loại đơn thư, kiến nghị của Nhân dân. Đối với các vụ nhạy cảm, phức tạo kéo dài đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND Phường Hùng Vương trực tiếp đối thoại với Nhân dân, lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Với tinh thần phục vụ Nhân dân, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Phường Nam Viêm thành công địa phương này đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH. Trong đó, việc chủ động nắm bắt tư tưởng quần chúng Nhân dân ngay từ cơ sở, tổ dân phố, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân cũng được người đứng đầu cấp uỷ địa phương này đặc biệt quan tâm.

Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Thành uỷ Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ./.

Nguyễn Toàn 

biển đảo