Cập nhật: 17/11/2020 11:18:00
Xem cỡ chữ

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, sáng 17/11, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành ghi nhận và đánh giá cao những thành tích MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày một phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh.

Lưu Trường

biển đảo