Cập nhật: 17/11/2020 16:55:00
Xem cỡ chữ

Sáng 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp văn minh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham với cấp ủy trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền; đi sâu đi sát với nhân dân, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cũng lưu ý, năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tiến hành đồng bộ các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đạo đức, có đủ năng lực, trình độ xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, những năm qua MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tổng hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp. Tiêu biểu là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng, hướng về khu dân cư, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của Nhân dân. Đến nay đã có hơn 400 mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư” do Tỉnh phát động, được MTTQ đăng ký là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành trên 600km rãnh thoát nước với tổng giá trị công trình là hơn 1.136 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 530 tỷ đồng, đã huy động ngày công và đóng góp từ Nhân dân là trên 600 tỷ đồng. Đây thực sự là phong trào thể hiện ý Đảng, lòng dân, là công trình an sinh xã hội thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng nông thôn.

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tranh thủ được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn xã hội. Cùng với đó, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã huy động ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng gần 2.000 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ giống, vốn tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn dưới 1%.

Tại buổi gặp mặt, có nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Đại đoàn kết toàn dân tộc"; UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Lưu Trường

biển đảo