Cập nhật: 20/11/2020 15:18:00
Xem cỡ chữ

BTV Thành ủy Vĩnh Yên họp phiên thường kỳ tháng 11 để bàn và cho ý kiến vào một số nội dung theo Quy chế làm việc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020  trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên sau điều chỉnh là trên 2.300 tỷ đồng, hết tháng 10/2020 thành phố đã giải ngân trên 1.600 tỷ đồng, đạt 69,61% kế hoạch. Ước năm 2020, giải ngân được trên 2.000 tỷ đồng, đạt 86,29% kế hoạch. 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025: Đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh, đề xuất vốn kế hoạch trung hạn trên 1.339 tỷ đồng cho 10 dự án. Trong đó, dự án thuộc thành phố đầu tư 68 dự án, nhu cầu đầu tư 1.985 tỉ đồng; các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025 là 25 dự án, nhu cầu vốn trên 300 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh: Giai đoạn 2020-2021, thành phố cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI là tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển dịch vụ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội. Coi đây là bước đột phá về chất lượng đô thị, tiến tới hoàn thành tiêu chí đô thị loại 1, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 07 và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc.

Trung tâm VHTT-TT Thành phố Vĩnh Yên

 

biển đảo