Cập nhật: 21/11/2020 09:15:00
Xem cỡ chữ

Tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc có 1 người cán bộ luôn gắn Công tác Mặt trận với học và làm theo gương Bác. Đó là ông Lê Đức Phẳng, một người đảng viên Đảng Cộng sản luôn nhận thức sâu sắc về việc"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Hơn 30 năm làm công việc được ví như là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, ông Lê Đức Phẳng, Bí thư chi bộ, trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Năm Đông, thị trấn Yên Lạc luôn nêu cao bản lĩnh chính trị cách mạng, luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực với mong muốn đem hết khả năng của mình để phục vụ nhân dân như lời Bác dạy: “Cái gì có lợi cho dân thì dù nhỏ nhất cũng phải làm, cái gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. Với quan điểm “một trăm bài diễn văn hay không bằng một việc làm thiết thực”, ông Phẳng luôn bám sát địa bàn, thường xuyên gần gũi, tìm hiểu và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là với những trường hợp khó khăn để sẵn sàng hỗ trợ khi họ cần. Tuyên truyền cho mọi người dân, mọi nhà thực hiện nếp sống văn văn minh đô thị, ứng xử có văn hóa, tôn trọng và phát huy mối quan hệ đoàn kết “tình làng, nghĩa xóm”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang lễ.

Học tập Bác ở tấm lòng nhân ái, ông Phẳng cùng với Ban Thường trực MTTQ xã luôn quan tâm chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và đồng bào bị thiên tai. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, dân số kế hoạch hóa gia đình; khu dân cư lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tụy trong công tác, ông luôn sâu sát với nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính vì vậy mà việc xây dựng khối đại đoàn kết tại tổ dân phố Năm Đông ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả./.

Thu Thủy

biển đảo