Cập nhật: 27/11/2020 15:22:00
Xem cỡ chữ

Sáng 27/11, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và 03 năm thực hiện Quyết định số 461 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố và 50 hợp tác xã nông nghiệp.

Vĩnh Phúc hiện có hơn 230 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện các chính sách của Trung ương và của địa phương về việc đẩy mạnh đổi mới, tổ chức sắp xếp lại hoạt động của các HTX, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, giúp các thành viên HTX nâng cao tinh thần tự chủ, có sự gắn kết chặt chẽ trong tổ chức sản xuất để tạo nên những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng cao, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

Ghi nhận và biểu dương kết quả của phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp đã đạt được trong những năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị, thời gian tới, các cấp ngành cần tập trung phát triển kinh tế tập thể, HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng mà nòng cốt là HTX; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản Vĩnh Phúc; đổi mới tổ chức quản lý theo hướng chuyển mạnh hoạt động sang hạch toán kinh doanh với mục tiêu đem lại lợi ích cho thành viên, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển và không ngừng tích lũy cho kinh tế tập thể.

Tại Hội nghị, có 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được tặng bằng khen của UBND tỉnh./.

Đặng Thưởng

biển đảo