Cập nhật: 04/12/2020 15:20:00
Xem cỡ chữ

Sáng 04/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ ba cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII và năm 2021 của Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và năm 2021; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và cho rằng, trong bối cảnh tác động rất lớn của tình hình thế giới, trong nước, đặc biệt là khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 KT-XH của tỉnh vẫn tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện tốt, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Về nhiệm vụ, giải pháp, các đại biểu đề nghị cần quan tâm dự báo tốt các tác động của tình hình thế giới, trong nước, diễn biến của dịch Covid-19 để đề ra giải pháp phát triển KT-XH phù hợp, trong đó cần tập trung huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển đô thị; tăng cường thu hút đầu tư; thực hiện hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải trong đầu tư công.

Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đảm bảo sự đồng bộ, lâu dài.

Về chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII và năm 2021 của Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị cần rà soát, bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh trên các lĩnh vực.

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu bổ sung vào chương trình kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, KT-XH giai đoạn 2016-2020 đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, môi trường đầu tư được cải thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã quyết tâm, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, qua đó tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năn tiếp theo. Dự báo những khó khăn tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị năm 2021, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tạo đột phá cho phát triển. Đề ra các mục tiêu phát triển phù hợp với chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính Phủ và bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các cấp, các ngành tăng cường thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, có chiến lược đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, phúc lợi cho nhân dân, có chính sách thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư cho an sinh xã hội, cho con người. Trong công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch cần đảm bảo tính đồng bộ, dài hạn, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tránh tình trạng phải điều chỉnh quy hoạch. Tập trung phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh; tăng cường quản lý tài nguyên; kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai, chậm triển khai.

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị phân bổ vốn đầu tư công phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật đầu tư công, đảm bảo nguồn vốn thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; việc bố trí vốn phải đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định của luật đầu tư công, đảm bảo bố trí vốn thực hiện các dự án, khắc phục tình trạng chuyển nguồn. Về thu, chi ngân sách cần tăng cường quản lý thu ngân sách, đặc biệt quán triệt rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ tài chính với tỉnh. Trong nhiệm vụ chi ngân sách, bên cạnh chi đầu tư phát triển cần dành nguồn lực chi đầu tư cho con người một cách phù hợp.

Về chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII và năm 2021 của Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định đây là nội dung quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh, cho nên trong chương trình kiểm tra, giám sát phải đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiểm tra trọng tâm, giám sát mở rộng, tập trung vào những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm; tránh chồng chéo trong công tác kiểm tra, giám sát. Lưu ý những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các cấp, các ngành cần siết chặt lại công tác phòng, chống dịch, không chủ quan lơ là, tăng cường công tác chỉ đạo để chủ động ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh, không để bị động bất ngờ, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 và mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.

Văn Hải

biển đảo