Cập nhật: 05/12/2020 14:20:00
Xem cỡ chữ

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tới cán bộ giảng viên, sinh viên nhằm góp phần nâng cao giá trị đạo đức, tác phong của người Thầy trong sự nghiệp giáo dục.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tích cực làm tốt công tác quản lý, giáo dục rèn luyện cán bộ, giảng viên, đặc biệt là đội ngũ sỹ quan biệt phái là giảng viên. Để từ đó, mỗi thầy cô không chỉ giảng dạy, truyền thụ những kiến thức trong giáo trình tài liệu mà còn giảng dạy thông qua hình ảnh của chính mình, đó là người thầy thực sự mẫu mực, người sỹ quan có tính kỷ luật cao.

Hiện nay, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đang có hơn 70 giảng viên, cán bộ làm nhiệm vụ giảng dạy quốc phòng an ninh. Trung bình mỗi năm, trung tâm tiếp nhận hơn 210 đoàn đến hoàn thành khoá học quân sự, với hơn 4.000 học sinh, sinh viên đến từ các điểm trường khác nhau trong cả nước. Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục trách nhiệm, nghĩa vụ cho các thế hệ học sinh, sinh viên về quốc phòng, an ninh, đơn vị luôn lồng ghép việc học và làm theo Bác qua các môn học, giúp học sinh, sinh viên hình thành những phẩm chất, bản lĩnh, mẫu mực để trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Việc học Bác nhằm nâng cao giá trị đạo đức, tác phong của người làm thầy; học Bác để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học đã và đang trở thành những hoạt động thường xuyên, cần thiết mà các thế hệ sinh viên và thầy cô giáo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 tích cực triển khai và thực hiện./.

Thanh Hằng

biển đảo