Cập nhật: 11/01/2021 16:17:00
Xem cỡ chữ

Sáng 11/01, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; huyện, thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kết luận Hội nghị. 

Năm 2020, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, các cấp, các ngành đã thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản. Đảm bảo an toàn an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo, các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có chuyển biến tích cực, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị năm 2021, các cấp, các ngành cần bám sát nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; trên cơ sở rà soát lại những tồn tại của công tác nội chính thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về công tác nội chính để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác này trong tình hình kỳ mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị các cấp, các ngành đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm, tiền ổ nhóm tội phạm. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật, giao đủ 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Tổ chức tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho cuộc diễn tập 1 bên 3 cấp vào tháng 11/2021. Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác phòng ngừa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện tham nhũng và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án. Kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại về tư pháp; làm tốt công tác thi hành án dân sự, đảm bảo ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn đối với 100% người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật./.

Văn Hải

biển đảo