Cập nhật: 12/01/2021 18:10:00
Xem cỡ chữ

Từ những khâu đột phá được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tích cực tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, khai thông nguồn lực, phục vụ sự phát triển KT-XH của tỉnh là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào chiều 12/01. Cùng dự có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị.

Nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư là đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó chủ trì đóng góp xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phần KT-XH; các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về KT-XH; các quy hoạch tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công hằng năm và giai đoạn; trong đó đặc biệt là tham mưu cho tỉnh xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Sở đã đề xuất với tỉnh nhiều giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; thẩm định dự án và đấu thầu; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh hằng năm; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh; làm tốt công tác thu hút và triển khai các dự án ODA, viện trợ phi chính phủ. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng với các giải pháp, chính sách của tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao những nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu Tỉnh có những cơ chế, chính sách, các chiến lược đột phá trong phát triển KT-XH trước những tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Đồng thời nhấn mạnh: 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, do vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung cụ thể hóa 3 khâu đột phá để khai thông nguồn lực đầu tư phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Cung cấp một số thông tin tương quan so sánh giữa Vĩnh Phúc và các địa phương khác trong cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu ban hành các cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư, thu hút doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đầu tư, cơ chế quản lý sau đầu tư, chuẩn bị được danh mục các dự án đầu tư cho các năm tiếp theo. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, giao nhiệm vụ cho cán bộ để cán bộ có điều kiện học tập, phát huy tốt năng lực và là nguồn cán bộ chiến lược cho tỉnh và các địa phương./.

Ngọc Anh

biển đảo