Cập nhật: 12/01/2021 18:03:00
Xem cỡ chữ

Chiều 12/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Thanh tra năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra trong cả nước đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp giao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong năm, toàn ngành đã triển khai gần 6.200 cuộc thanh tra hành chính và trên 180.000 cuộc thanh tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.300 tỷ đồng, hơn 6.300 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 23.800 tỷ đồng  và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với trên 2.120 tập thể và nhiều cá nhân vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 bám sát nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương, đảm bảo trọng tâm, hiệu quả; nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo. Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, khoa học, có chiều sâu trong công tác thanh tra, không để xảy ra các điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người. Không thanh tra chồng chéo để tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa Luật Phòng chống tham nhũng, hoàn thiện bộ tiêu chí phòng chống tham nhũng. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa tới tổ chức, bộ máy, cán bộ công chức Thanh tra; thực hiện chế độ, chính sách cải cách hành chính gắn với xây dựng chính phủ điện tử để thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".

Phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu ngành Thanh tra tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường công tác thanh tra trong năm 2021. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể, chi tiết theo từng tháng, từng vụ việc; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng; Thanh tra tỉnh cần chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể trong công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn./.

Tạ Hương

biển đảo