Cập nhật: 13/01/2021 15:55:00
Xem cỡ chữ

Giải pháp nào để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp là nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sáng 13/01. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp đã đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai; phù hợp với thực tế của địa phương. Phạm vi giám sát được mở rộng, giám sát đến tận cơ sở. Nội dung giám sát đã quan tâm đến những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Nghị quyết giám sát của HĐND tỉnh đã đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, vướng mắc. Tuy nhiên hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp còn một số hạn chế như: việc nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan đến lĩnh vực thẩm tra còn bị động; việc đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa quyết liệt. Tỷ lệ giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số địa phương còn thấp. Các tham luận tại Hội nghị đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp, trong đó đã tập trung lựa chọn những vấn đề trọng tâm, có nhiều bất cập, đã và đang được dư luận quan tâm để giám sát; theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát; lựa chọn nội dung, thời điểm giám sát phù hợp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh: hoạt động giám sát là nhiệm vụ quan trọng của HĐND và được luật hóa tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Những ý kiến tâm huyết đóng góp của các đại biểu là cơ sở để HĐND tỉnh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đề ra những giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề tại nhiệm kỳ mới. Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị Thường trực HĐND các cấp cần tiếp tục xây dựng và lựa chọn nội dung chương trình giám sát; đổi mới phương thức giám sát; tăng cường thông tin phục vụ giám sát; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND các cấp./.

Ngọc Anh

biển đảo