Cập nhật: 13/01/2021 17:14:00
Xem cỡ chữ

Chiều 13/01, Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp triển khai một số nội dung theo quy định. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì cuộc họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Các thành viên trong Đoàn đã thảo luận, góp ý vào Quy chế làm việc, dự thảo quy chế bầu cử và dự thảo Chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và lịch làm việc tại Đại hội; triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, theo dõi, đảm bảo sức khỏe đại biểu dự Đại hội; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn. Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội, Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 20 đại biểu và 1 đại biểu do Trung ương phân công tham gia Đoàn. Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ thống nhất cao với quy chế làm việc và các dự thảo quy chế làm việc, chương trình Đại hội cũng như văn kiện trình Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Trưởng Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng yêu cầu các thành viên trong Đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; làm tròn trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; nắm chắc chương trình làm việc, hoạt động của Đoàn, chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy Đại hội, đóng góp cho sự thành công của Đại hội. Các đồng chí được phân công trả lời phỏng vấn báo chí tại Đại hội nghiên cứu kỹ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng vận dụng tình hình thực tế để trả lời phỏng vấn báo chí, làm sao toát lên tinh thần văn kiện Đại hội. UBND tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu về KTXH; Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu về các lĩnh vực Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể phục vụ Đoàn trong suốt thời gian tham dự Đại hội. Các thành viên trong Đoàn bố trí sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe, đóng góp vào thành công của Đại hội./.

Ngọc Anh

biển đảo