Cập nhật: 14/01/2021 17:15:00
Xem cỡ chữ

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với quyết tâm chính trị cao nhất; giao nhiệm vụ trọng tâm cho các huyện ủy, thành ủy ngay trong tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội; tiếp tục triển khai thực hiện khâu đột phá của Đại hội về công tác cán bộ thông qua việc giao nhiệm vụ, theo dõi, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể là yêu cầu của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tại Hội nghị giao một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các Huyện ủy, Thành ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng 14/01.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi làm việc với các huyện, thành ủy.

Theo Quyết định 117/2021 của BTV Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy đã được giao 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực phát triển KT-XH và nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự. Nét mới trong quyết định đó là các huyện ủy, thành ủy giao MTTQ, Ban Dân vận cùng cấp chủ trì tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thành công giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn và có sản phẩm cụ thể; xây dựng 10 mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, Đảng viên với địa chỉ, nội dung cụ thể; giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư đạt 95% trở lên; không phát sinh vi phạm đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo; ít nhất 3 xã, phường, thị trấn trên địa bàn không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; xử lý hình sự điểm 1 vụ vi phạm đất đai; cưỡng chế thu hồi đất 12 dự án/năm. BTV Tỉnh ủy giao các huyện ủy, thành ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu của địa phương trong năm 2021, tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được BTV Tỉnh ủy giao. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phân công phụ trách, theo dõi địa phương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, giúp BTV Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các huyện ủy, thành ủy trước ngày 31/11/2021 để làm một trong những cơ sở đánh giá tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên tại các địa phương.

Khẳng định việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho các địa phương triển khai thực hiện năm 2021 là bước quan trọng cụ thể hóa trong thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các huyện ủy, thành ủy trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay sau Hội nghị tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, thành ủy chủ động rà soát lại các lĩnh vực, địa bàn phụ trách, xác định việc hoàn thành các nhiệm vụ này là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy phải có quyết tâm chính trị cao nhất, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó siết chặt công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; giải quyết các điểm nóng về an ninh nông thôn, những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của MTTQ, Ban Dân vận, các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển Đảng, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Những chỉ tiêu được BTV Tỉnh ủy giao và hoàn thành sẽ được khen thưởng, và xem xét, kiên quyết luân chuyển đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngân sách tỉnh sẽ dành nguồn kinh phí phù hợp hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các địa phương cần bố trí nguồn kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2021.

Tại Hội nghị, thường trực các huyện ủy, thành ủy đã ký cam kết với BTV Tỉnh ủy và khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị của địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2021 với quyết tâm chính trị cao nhất./.

Ngọc Anh