Cập nhật: 19/01/2021 16:19:00
Xem cỡ chữ

Chiều 19/01, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị ngành xây dựng tỉnh tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021 và cả giai đoạn 2020 - 2025. Cần cụ thể hóa các nhiệm vụ của ngành gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiện đại, có bản sắc gắn với hạ tầng khung đô thị, phát triển nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển đô thị, tạo chuyển biến về diện mạo, chất lượng đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị Vĩnh Phúc xanh - sạch - đẹp - văn minh. Thực hiện tốt vai trò của ngành trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và quản lý hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tăng cường rà soát, đánh giá lại các dự án, giám sát tốt việc triển khai thực hiện các dự án của các chủ đầu tư. Đồng thời, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý xây dựng, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tư xây dựng, chất lượng công trình./.

Phương Liên