Cập nhật: 26/01/2021 18:16:00
Xem cỡ chữ

Sáng 26/1, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe một số sở, ngành báo cáo về nhiệm vụ thực hiện các đột phá theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Sau khi nghe Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và Đài PT và TH Vĩnh Phúc báo cáo về việc xây dựng Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung rà soát, chỉ rõ những điểm nghẽn của ngành, lĩnh vực mà các đơn vị phụ trách. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị các sở, ngành cần đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Trước tiên, các sở, ngành cần cụ thể hóa các công việc phải thực hiện trong năm 2021 và kế hoạch cụ thể cho các năm tiếp theo để triển khai theo đúng kế hoạch.

*Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về Đề án, kế hoạch khắc phục tồn tại, điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành.

    

Cho ý kiến vào các Đề án mà các Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các Sở, ngành căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng để xác định những tồn tại nhằm nhận diện rõ những điểm nghẽn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu, các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ công tác quản lý nhà nước về giao thông, công tác quản lý xe quá khổ, quá tải, công tác cán bộ, công tác quản lý hành lang an toàn giao thông; công tác quản lý đất đai, xử lý rác thải, bảo vệ khai thác tài nguyên khoáng sản, công tác cải cách hành chính, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; định hướng ngắn hạn và dài hạn của ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc; sớm xác định vùng trồng trọt chăn nuôi trọng điểm của tỉnh, công tác quản lý đê điều, hồ đập, công tác quản lý rừng… từ đó, đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 theo đúng chương trình hành động mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

PVTS