Cập nhật: 25/02/2021 16:48:00
Xem cỡ chữ

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên chủ trì Hội nghị.

Phiên họp đã cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố và dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng phân bổ nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, thành phố Vĩnh Yên sẽ thành lập 09 đơn vị bầu cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số lượng người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI là 59 người. Trong đó, số lượng đại biểu được bầu là 31 người. Dự kiến cơ cấu: Công tác Đảng 35,5%, công tác chính quyền 45%, MTTQ và các đoàn thể 13% và thành phần khác 6,5%.

Cho ý kiến đối với nội dung này, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị Ủy ban Bầu cử thành phố, các tiểu ban tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo các bước trong triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố cần chú trọng công tác tuyên truyền và bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chủ động triển thực hiện các bước đảm bảo thời gian, đúng quy định; Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đảm bảo tiến độ./.

Trung tâm VH TT&TT Thành phố Vĩnh Yên