Cập nhật: 07/04/2021 15:33:00
Xem cỡ chữ

Sáng 07/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì hội nghị.

Qúy I/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và tiến hành việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và theo quy định của pháp luật. MTTQ các cấp kịp thời nắm bắt tư tưởng, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách chăm lo lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị trong quý II/2021, MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ tham gia công tác bầu cử: Kiểm tra, giám sát, nắm tình hình công tác bầu cử; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đi bầu cử đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân./.

Mạnh Khiêm