Cập nhật: 08/04/2021 18:17:00
Xem cỡ chữ

Đảng ủy Sở Y tế cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Y tế, tập trung rà soát các điểm nghẽn của ngành để có giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác y tế dự phòng, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh định kỳ dự sinh hoạt chi bộ cơ sở tại Đảng ủy Sở Y tế diễn ra vào chiều 08/4. Cùng dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Y tế.

Lãnh đạo Đảng ủy Sở Y tế báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ quý II/2021 của Đảng ủy Sở Y tế gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao buổi sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy Sở Y tế diễn ra thực hiện theo đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng từ cơ sở trên các lĩnh vực là nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy, Đảng ủy Sở Y tết cần lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại tất cả các tồn tại, điểm nghẽn của ngành, trong đó cần nêu rõ nguyên nhân của tồn tại, từ đó xây dựng đưa ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác y tế dự phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Đảng ủy Sở Y tế cần nhận thức rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thay đổi nhận thức, tư duy, cách thức, nội dung sinh hoạt để lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị Tỉnh ủy giao cho ngành Y tế. Trong sinh hoạt Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Đảng ủy Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập dân chủ; tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; phê bình và tự phê bình; đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ cơ sở, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, đưa những nội dung có trọng tâm, trọng điểm vào sinh hoạt chi bộ gắn với lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó, Đảng ủy Sở Y tế cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý chặt chẽ tổ chức đảng và đảng viên.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã thông tin, định hướng một số nội dung lớn tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và những vấn đề dư luận, Nhân dân quan tâm./.

Văn Hải