Cập nhật: 13/09/2021 16:09:00
Xem cỡ chữ

Chiều 13/9, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ, kết quả lập phương án quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố giai đoạn 2021-2030; tiến độ, kết quả lập phương án khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Khước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại cuộc họp, sau khi nghe các huyện, thành phố báo cáo kết quả lập phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; các sở, ngành liên quan báo cáo kết quả lập phương án khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, công tác quy hoạch sử dụng đất có vai trò quan trọng, là cơ sở quyết định phát triển KT-XH của tỉnh và mỗi địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh cung cấp thông tin về nhu cầu đất đai trong quy hoạch tỉnh để các huyện, thành phố làm căn cứ quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp sở, ngành liên quan và các địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất các ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Liên quan đến quy hoạch điện năng phục vụ phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp với ngành điện rà soát nhu cầu về điện cho phát triển công nghiệp, trên cơ sở đó phối hợp với Sở Công Thương đưa vào quy hoạch phát triển năng lượng trình UBND tỉnh phê duyệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố chưa trình HĐND cấp mình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cần khẩn trương trình phê duyệt ngay. Để đảm bảo từ ngay đến 20/9 thực hiện phê duyệt xong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Đồng thời đề nghị các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tỉnh trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Văn Hải