Cập nhật: 14/09/2021 16:56:00
Xem cỡ chữ

Sáng 14/9, Thành ủy Vĩnh Yên tổng kết công tác xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015-2020). Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu Đảng bộ thành phố cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng. Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy, cụ thể hóa thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể, cá nhân, người đứng đầu. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Theo báo cáo của Thành ủy Vĩnh Yên, Đảng bộ thành phố có 34 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 8.000 đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 17,3%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 10,5%. Các cấp uỷ Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt coi trọng, xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, quan tâm giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc; ban hành “Quy chế mẫu” và chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ rà soát, bổ sung sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng, thực tế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Nhờ đó, hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố; dân chủ được mở rộng và phát huy; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên; công tác cán bộ được chú trọng; Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng các năm đạt tỷ lệ trong sạch, vững mạnh bình quân trên 20%.

Tại Hội nghị có nhiều tập thể, cá nhân được Thành ủy Vĩnh Yên tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiệm kỳ 2015-2020./.

Lưu Trường