Cập nhật: 06/05/2022 17:00:00
Xem cỡ chữ

Chiều 6/5, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực I và chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025.

Theo báo cáo của Sở Y tế, mặc dù nhiều xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đã hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng NTM và đã ra khỏi danh sách các xã khu vực II, III theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy 1 số bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số không được tiếp tục hưởng các chính sách hỗ trợ đóng BHYT, tuy nhiên đời sống đa số người đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, chưa đủ khả năng mua BHYT cho các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng đến chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đối tượng là chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc các tổ chức tôn giáo trực tiếp không có thu nhập chưa có khả năng mua thẻ BHYT.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã xây dựng tờ trình xin chủ trương ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực I và chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025.

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo và cho ý kiến đóng góp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho rằng, việc chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực I và chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc tổ chức tôn giáo là chính sách rất nhân văn nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện sự chăm lo đến đời sống Nhân dân của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Y tế phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh rà soát lại tất cả đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số của 11 xã thuộc khu vực I trên địa bàn tỉnh và các đối tượng chức sắc, chức việc, nhà tu hành để cân đối mức hỗ trợ phù hợp với các đối tượng. Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện Tờ trình để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp tới./.

Thu Hoài