Cập nhật: 06/05/2022 18:15:00
Xem cỡ chữ

Chiều 6/5, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan báo cáo về những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án điểm nghẽn ngành Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và thực hiện Nghị quyết số 10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai có những tồn tại, những điểm nghẽn cần được tháo gỡ và các giải pháp đồng bộ như: cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương; vấn đề tuyển dụng và chất lượng giáo viên; chất lượng giáo dục, chất lượng dạy ngoại ngữ và tin học; cơ sở vật chất trường lớp học; đề án dạy bơi an toàn cho trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành GD&ĐT; dạy kỹ năng sống cho học sinh và thành lập trường dành cho học sinh khuyết tật.

Sau khi nghe các sở, ngành tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Sở GD&ĐT rà soát toàn bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là kết luận của Tỉnh ủy về lĩnh vực giáo dục; khẩn trương triển khai các Nghị quyết đã ban hành về lĩnh vực GD&ĐT, các chương trình hành động, kế hoạch tổng thể; tập trung phát triển giáo dục ngoài công lập, nhất là đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, tính toán kỹ vấn đề tự chủ trong trường học; quan tâm đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường dành cho người khuyết tật; nhanh chóng xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về giáo dục, quan tâm đến chương trình học sinh đi du học nước ngoài; xây dựng phong trào giáo dục phát triển với mục tiêu phát triển con người toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; tăng cường cho học sinh đi thăm quan, trải nghiệm thực tế.

Việc cần làm ngay là ngành Giáo dục cần đào tạo trình độ giáo viên đạt chuẩn; đẩy mạnh thực hiện đề án chuyển đổi số; quan tâm đến sức khỏe học đường; đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới; xây dựng văn hóa học đường như văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp và nhanh chóng triển khai đề án văn hóa đọc trong trường học.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở GĐ&ĐT làm việc cụ thể với các huyện, thành phố tháo gỡ những điểm nghẽn để ngành Giáo dục tỉnh nhà sẽ có những thay đổi, chuyển biến tích cực trong thời gian tới./.

Lỗ Hiếu