Cập nhật: 13/05/2022 18:00:00
Xem cỡ chữ

Xây dựng cơ chế chính sách tạo đột phá phát triển thành phố Vĩnh Yên, đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, một đô thị xanh, thành phố thông minh, xứng tầm đô thị hạt nhân của tỉnh Vĩnh Phúc là chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết 07 diễn ra vào chiều 13/5.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có một số đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị.

Qua 8 năm thực hiện nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngân sách tỉnh đã bố trí đầu tư trên 5.300 tỷ đồng cho thành phố Vĩnh Yên trên các lĩnh vực. Đến năm 2020, có 14/19 chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Bộ mặt đô thị Vĩnh Yên có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đến nay, Vĩnh Yên đã đạt 3/5 tiêu chí đô thị loại I.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, để tạo đột phá phát triển Vĩnh Yên xứng tầm đô thị hạt nhân của tỉnh, cần làm tốt công tác quy hoạch, xử lý nước thải, rác thải; chỉnh trang đô thị; xây dựng công dân đô thị; nếp sống văn minh đô thị. Các ý kiến cũng thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết mới về phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khẳng định phát triển đô thị Vĩnh Yên chính là phát triển đô thị Vĩnh Phúc trong tương lai, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở, ngành và thành phố Vĩnh Yên nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù để tạo đột phá cho phát triển thành phố Vĩnh Yên.

Đồng ý với các giải pháp phát triển thành phố Vĩnh Yên nêu trong dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 07, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị thành phố Vĩnh Yên tập trung làm tốt công tác quy hoạch, phát triển thương mại dịch vụ; thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, làm sao mục tiêu cuối cùng là người dân phải được hưởng thành quả của sự phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị thành phố Vĩnh Yên hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 07./.

Văn Hải