Hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc lúa vụ Mùa năm 2019
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản kết thúc gieo cấy lúa vụ mùa. Để lúa vụ mùa đạt năng suất, chất lượng cao, kỹ sư Nguyễn Thị Thu Thảo, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc lúa vụ mùa. 
Một số biện pháp nâng cao số lượng lợn con sơ sinh
Hiện nay, tình trạng lợn nái sinh ít con, số lứa trên năm không đạt 2,2-2,4 lứa/năm, tỉ lệ sống đến cai sữa không cao, đó là tình hình chung của các hộ chăn nuôi lợn nái hiện nay. Để giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn trên, Tiến sỹ Vũ Hoàng Lân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn một số biện pháp nâng cao số lượng lợn con sơ sinh. 
Hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi thâm canh cá trắm cỏ trong ao
Năm 2018, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 6.900 ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Diện tích nuôi cá chiếm 97,7% diện tích; còn lại là diện tích nuôi trồng thuỷ sản khác. Nuôi trồng thủy sản ở Vĩnh Phúc chủ yếu nuôi kết hợp các loại cá theo phương thức thâm canh, bán thâm canh. Để nuôi thâm canh cá trắm cỏ trong ao đạt năng suất, chất lượng cao, Kỹ sư Dương Văn Phương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn bà con một số kỹ thuật nuôi thâm canh cá trắm cỏ trong ao như sau: 
Vĩnh Phúc hướng đến nền nông nghiệp 4.0
Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ giúp con người tạo ra những giống cây, con với những đặc tính ưu việt đã làm cho ngành nông nghiệp đạt được những thành tựu to lớn. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích năm sau cao hơn năm trước. Những vùng chuyên canh. Những mô hình nông nghiệp áp dụng thành công tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tất cả đã mang lại hiệu quả kinh tế to lớn cho người nông dân cũng như lợi ích với người tiêu dùng. Và đây là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc từng bước hướng tới nền nông nghiệp 4.0.
Vĩnh Phúc sau 2 năm thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020
Nhằm tổ chức lại sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập cho người nông dân, qua đó thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị. Thời gian qua tỉnh đặc biệt chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Lập Thạch ổn định và phát triển đàn gia súc
Phát huy lợi thế diện tích rộng, mặt bằng chăn nuôi lớn nên thời gian qua huyện Lập Thạch đã chủ động khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, trong đó có phát triển chăn nuôi lợn. Bước đầu trên địa bàn huyện đã hình thành được những mô hình, những khu chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao.