Chào ngày mới

Kết nối 24h

Thời sự 11h00

Thời sự 18h30

Bản tin cuối ngày

Điểm tin TN và QT trong tuần

Điểm báo ngày

Bản tin Thể thao

Dự báo thời tiết

Giới thiệu chương trình

Điểm TS tuần

Thời sự 18h45