Thời sự 11h00

Thời sự 19h45

Thời sự trong nước và quốc tế

Chào ngày mới

Kết nối 24h

Điểm tin TN và QT trong tuần

Điểm báo ngày

Báo chí trong tuần

Điểm TS trong tuần

Giới thiệu chương trình

Dự báo thời tiết