Tam Đảo triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao
Ban chỉ đạo NTM Huyện Tam Đảo vừa triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.
Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường, xây rãnh thoát nước
Hoàn thành chương trình xây dựng NTM, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo tiếp tục bắt tay vào giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Trong đó, mở rộng đường, xây rãnh thoát nước thải bảo vệ môi trường là một trong những nội dung đang được xã Tam Quan triển khai tích cực.
Đời sống người dân thay đổi từ xây dựng nông thôn mới
Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, các thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất phục vụ cuộc sống người dân được quan tâm là những kết quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Với cách làm hay, sáng tạo theo điều kiện cụ thể của mỗi địa phương đã tạo được nguồn lực phát triển kinh tế, từng bước thay đổi đời sống của người dân cả về vật chất và tinh thần.
Xã Thái Hòa xây dựng nông thôn mới nâng cao
Là xã thực hiện làm điểm Chương trình Quốc gia Xây dựng NTM của tỉnh và hoàn thành về đích xây dựng NTM từ năm 2013, đến nay, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch vẫn tiếp tục được lựa chọn là xã điểm của huyện trong xây dựng NTM  nâng cao.
Làng quê xanh
Sau 10 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tại nhiều địa phương đã thay đổi rõ rệt. Làng quê trở nên xanh, sạch đẹp và trở thành nơi đáng sống.
Thẩm định, xét công nhận xã Tứ Yên và xã Như Thụy đạt chuẩn nông thôn mới
Đoàn thẩm định xã nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Trần Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã đi thẩm định, xét công nhận xã Tứ Yên và xã Như Thụy, huyện Sông Lô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.