Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xã Đồng Ích học tập Bác mỗi ngày
Thực hiện chuyên đề của Huyện ủy Lập Thạch "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xã Đồng Ích đã triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân để cùng thực hiện một cách có hiệu quả.
Học Bác để nâng cao chất lượng giáo dục
Sau hơn 2 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên đã có sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Bệnh viên Phục hồi chức năng tỉnh học tập và làm theo Bác
Tiếp đón, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo, tích cực đổi mới trang thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ, nhân viên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là cách mà Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai nhằm đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học Bác từ các phong trào thi đua
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai sâu rộng và nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với quyền và lợi ích của nông dân.
Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc học và làm theo gương Bác
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"đã và đang trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong toàn đơn vị.
Xây dựng phong cách học tập và làm theo Bác
Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức tọa đàm về chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy

Huyện Yên Lạc sắp xếp, tinh giản bộ máy
Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Huyện ủy Yên Lạc đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu nhằm đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Chuyển biến tích cực trong thực hiện Đề án 01
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, đã có những chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ đã từng bước được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Vĩnh Phúc sắp xếp tổ chức lại các hội đặc thù
Thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đang sắp xếp, tổ chức lại các hội đặc thù theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 ở Vĩnh Phúc
Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiêm túc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo các chủ trương, quy định của Nhà nước về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tinh giản biên chế
Sau 2 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh giai đoạn 2016 - 2021”, với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, đến nay số lượng cán bộ biên chế trong bộ máy chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Tam Dương thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố
Với mục tiêu tổ chức thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã, giảm chi phí hành chính, huyện Tam Dương đã tích cực triển khai các bước thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo đúng kế hoạch. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

100 năm ngày sinh đồng chí Kim Ngọc

70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Văn bản mới

Công văn số 2094/SLĐTBXH-VLATLĐ
Công văn số 2094/SLĐTBXH-VLATLĐ Vv thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp.
Thông báo về tin gió mùa đông bắc và rét đậm
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí thượng - thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc: Hiện nay (06/12) khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
Kế hoạch số 69/KH-STTTT ngày 20/11/2018
Kế hoạch số 69/KH-STTTT ngày 20/11/2018 Triển khai cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 - năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Kế hoạch số 9211/KH-UBND ngày 21/11/2018
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động 62-CTr/TU ngày 31/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018
Quyết định về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 9179/UBND-KT3 ngày 20/11/2018
Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Tuyển dụng

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (khóa 7 năm 2018)
Trên cơ sở văn kiện xác nhận về cơ chế tiếp nhận điều dưỡng viên và hộ lý đủ tiêu chuẩn của Việt Nam sang Nhật Bản ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2018
Thông báo triển khai truyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2018
Đài PT-TH Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng lao động
Đài PT-TH Vĩnh Phúc cần tuyển một số vị trí sau:    
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng khóa 4 (2018-2019)