Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

100 năm ngày sinh đồng chí Kim Ngọc

70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Văn bản mới

Công văn Số: 54/BNN-KHCN
V/v xin ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính Phủ về Khuyến nông
Công văn số 186/UBND-NN3
Công văn số 186/UBND-NN3 ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh V/v góp ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về khuyến nông.
Công văn số 184/UBND-TH2
Công văn số 184/UBND-TH2 ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh V/v đồng ý tiếp nhận và giao Chủ khoản viện trợ dự án do Tổ chức KFHI, Hàn Quốc tài trợ.
Công văn số 133/UBND-TH2
Công văn số 133/UBND-TH2 ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh V/v người nước ngoài đến khảo sát tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lao Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh V/v tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 108/UBND-TH2
Công văn số 108/UBND-TH2 ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh V/v đồng ý chủ trương cho lập dự án Đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật theo lộ trình số hóa giai đoạn II.
Công văn số 106/UBND-NC1
Công văn số 106/UBND-NC1 ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí vũ khí, vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và pháo
Công văn 10521/UBND-KT3
Công văn 10521/UBND-KT3 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Về việc tăng cường quản lý thuế và thu NSNN