Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão
Hiện đang là mùa mưa bão, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc hiện đang triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn cho lưới điện, đảm bảo cấp liên tục, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Vĩnh Phúc Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019
Giờ trái đất là sáng kiến của quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm nay, Giờ trái đất có Thông điệp là: Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất. Đối tượng tham gia gồm mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tham gia bằng nhiều hình thức như: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.
Công ty điện lực Vĩnh Phúc cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và ngành điện trong việc hiện đại hóa các dịch vụ công, đẩy mạnh việc xây dựng nền kinh tế số, từ ngày 21/12/2018 Công ty điện lực Vĩnh Phúc triển khai Dịch vụ điện cấp độ 4 nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của Khách hàng từ khâu đăng ký, nhận kết quả đến thanh toán 100% thông qua trực tuyến. 
Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp tết 2019
Nhằm đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ liên tục, an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong dịp cuối năm, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các Điện lực chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm không để xảy ra sự cố. 
Thực trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện
Để đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn, cấp điện ổn định Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm cung cấp đầy đủ nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang diễn ra khá phổ biến.