Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2019-2024
Sáng ngày 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hà Quang Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 152 đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết huyện huyện Tam Dương.
Phát huy vai trò MTTQ trong công tác giải phóng mặt bằng
Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Xuyên đã tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đại hội MTTQ huyện Lập Thạch và thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024
Sáng ngày 16/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Đại hội MTTQ huyện Sông Lô và huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2019-2024
Sáng ngày 14/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX
Ngày 25/4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Anh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI
Sáng ngày 11/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm Đại hội cấp huyện để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Vĩnh Tường; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cùng 153 đại biểu.