Năm 2011: Định mức phân bổ GD bình quân từ 1,2-2,7triệu/người/năm
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) áp dụng cho năm ngân sách 2011.
Nỗi lo chất lượng đội tuyển Ô-lim-pích quốc tế
Ðã hơn 30 năm, Việt Nam có đội tuyển dự thi ô-lim-píc toán học quốc tế, và ở mức độ khác nhau, năm nào chúng ta cũng gặt hái được những thành công. Tuy nhiên, mấy năm gần đây chất lượng đội tuyển ô-lim-pích của chúng ta đang có chiều hướng đi xuống...
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn
Dự thảo "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2010)" và Dự thảo "Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng" được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua đã làm cho không khí thi đua lao động, sản xuất của cả nước trở nên hết sức  sôi động và cùng nhau hướng về đại hội. Sau khi nghiên cứu kỹ các Dự thảo chúng tôi rất phấn khởi và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng.
Ban hành chương trình tiếng Anh tiểu học
Bộ GD&ĐT vừa ban hành chương trình tiếng Anh tiểu học. Chương trình được xây dựng dựa vào nhu cầu xã hội Việt Nam và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học với tổng thời lượng 420 tiết, từ lớp 3 đến lớp 5 (lớp 3 – 140 tiết; lớp 4 – 140 tiết; lớp 5 – 140 tiết).
Quy định mới về quyền tự chủ của trường ĐH
Từ năm học 2011-2012, trường ĐH sẽ được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội theo quy định của pháp luật và điều lệ trường ĐH mới ban hành theo Quyết định 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hội thảo “Giáo dục nhân văn cho sinh viên đại học VIệt Nam trong thời đại mới”
“Giáo dục nhân văn cho sinh viên đại học VIệt Nam trong thời đại mới” là chủ đề hội thảo được tổ chức tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) ngày 29/9.
Quyết tâm xây dựng Việt Nam thành một xã hội học tập
Hôm nay (29/9), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội khuyến học Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội.
Ngày mai diễn ra ĐH khuyến học toàn quốc lần thứ IV
Ngày mai 29/9, Đại hội đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ IV sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Phát hiện và phát triển tài năng trẻ
Tài năng cũng có nhiều mức độ, vì thế khó có thể thể xác định một mức độ nào đó để phân biệt giữa người tài năng và người không tài năng hay bình thường. Do đó vấn đề là làm sao phát hiện và phát triển tài năng trẻ ở nhiều cấp bậc, nhiều mức độ, nhiều thời điểm khác nhau.