Tỷ lệ học sinh bỏ học ở trung du và miền núi phía bắc giảm
Năm học 2009- 2010, 15 tỉnh trung du và miền núi phía bắc có số học sinh bỏ học giảm 0,09%, bằng 942 em so với năm trước, nhiều tỉnh không có học sinh tiểu học bỏ học.
Giải pháp chuẩn bị tâm lí cho HS trước kỳ thi
 Làm thế nào để làm giảm căng thẳng của các em học sinh trước kì thi, bớt đi những áp lực tinh thần và tạo ra một tâm lí tốt?
HS hộ nghèo được hỗ trợ từ 70.000-140.000đ/tháng
Theo Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ HS con hộ nghèo theo Quyết định số 101/2009/QĐ-TTG của Ủy ban Dân tộc mới ban hành, con hộ nghèo đi học tại các trường mẫu giáo được hỗ trợ 70.000 đồng/tháng/HS; con hộ nghèo đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông được hỗ trợ 140.000 đồng/tháng/HS. Thời gian được hỗ trợ cho các trường hợp trên không quá 9 tháng/năm học. 
Xây dựng hơn 1,3 triệu m2 nhà công vụ GV đến năm 2012
Đến năm 2012, cả nước sẽ tiến hành xây dựng 1.358.616 m2 diện tích nhà công vụ cho giáo viên. Đây là nội dung tại Quyết định 391/QĐ-TTg được bổ sung vào Quyết định số 2186/QĐ-TTg về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.
Bộ GD-ĐT yêu cầu: Ngăn chặn học sinh trốn học
Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010. Với mục tiêu kiềm chế, giảm dần các vi phạm pháp luật, phòng chống hành vi bạo lực trong nhà trường, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện 8 giải pháp trọng tâm, trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của HS, sinh viên.
Xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường
Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; có biện pháp kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, các hành vi bạo lực trong trường học.