Hội CCB huyện Lập Thạch làm theo lời Bác
Trở về sau những năm tháng khốc liệt của các cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, các cựu chiến binh huyện Lập Thạch hôm nay vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hội CCB huyện Lập Thạch đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo làm theo lời Bác
Bên cạnh việc lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Chi ủy Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo luôn chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. 
Xã Hải Lựu làm theo lời Bác
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Hải Lựu, huyện Sông Lô. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,42%. 
Làm mới làng quê từ mô hình Con đường bích họa
Việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Vĩnh Tường đã tạo ra nhiều phong trào thi đua sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thế hệ trẻ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng lý tưởng sống đẹp, sống có ích. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến, điển hình, nhiều mô hình, cách làm hay. 
Nơi tận tâm chăm sóc người có công
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo luôn làm tốt công tác chăm sóc, phục hồi sức khỏe, tinh thần cho người có công. 
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh làm theo lời Bác
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và mang tính tự giác trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức. Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.