Bốn điểm sáng kinh tế năm 2018
Năm 2018, nền kinh tế ghi nhận bốn điểm sáng, với nhiều kỷ lục và thành công toàn diện. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế tư nhân đóng vai trò tích cực trong đầu tư xã hội. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thị trường xuất khẩu lao động mở rộng.
Áp lực tỷ giá năm 2019 sẽ giảm?
Năm 2019, áp lực về tỷ giá có thể sẽ giảm do các yếu tố tác động trong nước và quốc tế đang có chiều hướng thuận lợi hơn so với dự báo.
Sức vươn mạnh mẽ về xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước
Năm 2018, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới với tổng kim ngạch hàng hóa ước đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so cùng kỳ. Ðiểm nổi bật trong xuất khẩu năm qua còn thể hiện ở sức vươn mạnh mẽ của khu vực kinh tế trong nước cả về tốc độ tăng trưởng và giá trị, tạo nền tảng vững chắc cho xuất khẩu trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, những biến động khó lường của kinh tế thế giới dự báo sẽ gây ra không ít thách thức cho xuất khẩu trong thời gian tới.
Tiếp sức cho ‘dòng chảy chính’ của kinh tế Việt Nam
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng dòng chảy chính của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới là sự dịch chuyển các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, trong bối cảnh các Nghị quyết của Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Chuyên gia tính kịch bản lạm phát năm 2019
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với mức bình quân năm 2017, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là tăng khoảng 4%. Tuy nhiên, sang năm 2019, khi các yếu tố bên ngoài biến động, cần tính toán kỹ càng để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát.
10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp năm 2018
Năm 2018, ngành nông nghiệp có nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh tế và an sinh xã hội. Từ những thành tựu này, một nền nông nghiệp công nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống cho người nông dân, nâng cao chất lượng tiêu dùng cho người dân Việt đang được hình thành và phát triển.