Chính phủ mở kho dự trữ phục vụ chống bão
Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu và số lượng trang thiết bị đã xuất cấp để phân bổ cụ thể số lượng, chủng loại cho các bộ, ngành, địa phương.
Yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tự kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
Căn cứ Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa X và Kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư tại kỳ họp thứ 32, ngày 16.7.2010, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã ban hành Công văn số 4474-CV/UBKTTW yêu cầu Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.
Phát triển nhanh và bền vững là quan điểm xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta
Quan niệm phát triển bền vững xuất hiện từ những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ 20, được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 với hàm ý tổng quát là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau (1). 
Thách thức và giải pháp bảo đảm an ninh lương thực
Ðã có khá nhiều kết quả nghiên cứu cũng như ý kiến xác định những khó khăn và đề xuất giải pháp bảo đảm an ninh lương thực trong phạm vi cả thế giới cũng như trong từng vùng, miền cụ thể, cũng như đối với nước ta.
Kinh tế toàn cầu vẫn cần đến các gói kích cầu
Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Supachai Panitchpakdi cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu cho đến nay vẫn rất mong manh, do đó vẫn cần các gói kích thích kinh tế của các chính phủ để  khỏi rơi vào tình trạng suy thoái mới hoặc trở lại cuộc khủng hoảng kép.
Kiểm soát để không tăng giá trong 6 tháng cuối năm
Theo Bộ Tài chính, để thực hiện mục tiêu bình ổn giá thị trường sáu tháng cuối năm, bộ sẽ tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ giá những mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng, dầu, lương thực. Cơ chế giá thị trường sẽ được bộ thực hiện cùng với giám sát việc chấp hành Pháp lệnh giá.