Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 2, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.