Khẳng định chỗ đứng hàng Việt trên thị trường
Sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều loại hàng hóa của Việt Nam đã thật sự chinh phục được người tiêu dùng.
Nâng tầm nông sản địa phương
Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần hình thành những vùng sản xuất tập trung, mở ra cơ hội mới để các sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều địa phương. Qua đó, giúp người dân nâng cao thu nhập, tăng khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt trên thị trường.
Thay đổi thói quen tiêu dùng
Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động, làm cầu nối, tiếp sức đưa sản phẩm hàng Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng.
Hàng Việt hấp dẫn người tiêu dùng nông thôn
Sau hơn 10 năm thực hiện Cuộc Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các mặt hàng sản xuất trong nước đã khẳng định được thương hiệu của mình. Không chỉ chiếm thị phần lớn ở các vùng thành thị, hàng Việt đã lan rộng đến các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh.
Tự hào hàng Việt
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã từng bước hình thành nét đẹp văn hoá trong sản xuất, sử dụng hàng hoá thương hiệu Việt Nam, xoá bỏ phần nào tâm lý sính ngoại trong một bộ phận người dân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi nhưng cũng là thách thức để các nhà sản xuất, kinh doanh khẳng định về uy tín, chất lượng cũng như sự phong phú, đa dạng về mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người  và niềm tin của người tiêu dùng.
Để hàng Việt chinh phục người Việt
Theo Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh, thời gian qua Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai cuộc vận động một cách sâu rộng, tạo được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Các doanh nghiệp Việt được tạo điều kiện sản xuất kinh doanh trong môi trường thuận lợi, nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, thu hút và tạo được niềm tin với người tiêu dùng.