Xây dựng thương hiệu Việt qua chương trình OCOP
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện với  mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm truyền thống, sản phẩm có thế mạnh ở địa phương đạt chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Thực hiện chương trình OCOP, huyện Tam Dương đã chủ động triển khai kế hoạch, đăng ký sản phẩm nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương và coi đây là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn huyện.
Vai trò Mặt trận trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể các cấp ở tỉnh ta đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhờ vậy, nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động trong các cấp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân được nâng lên rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo thói quen dùng hàng Việt trong đại đa số người dân trong tỉnh.
Xây dựng niềm tin cho hàng Việt
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong 10 năm qua đã tạo được niềm tin và sự quan tâm mua sắm, tiêu dùng trong phần lớn người dân Việt Nam đối với hàng hóa thương hiệu Việt.
Người dân ý thức hơn trong việc tiêu dùng hàng Việt
Sau một thời gian dài triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ý thức tiêu dùng hàng Việt trong nhân dân đã có nhiều chuyển biến. Lựa chọn mặt hàng có xuất xứ trong nước đảm bảo chất lượng đã trở thành thói quen mua sắm của mỗi người.
Tự hào hàng Việt Nam
Qua 10 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, Cuộc vận động đã tác động sâu sắc, tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức và làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt.
Đáp ứng nhu cầu về nguồn sữa an toàn
Để chủ động đáp ứng nhu cầu về sữa an toàn, những người chăn nuôi bò sữa của huyện Vĩnh Tường đã chủ động áp dụng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap với sự kiểm soát chặt chẽ về nguồn thức ăn, dư lượng hóa chất và lựa chọn từ những nguồn giống có uy tín nhằm tạo ra nguồn sữa chất lượng cung cấp cho các doanh nghiệp.