Vĩnh Phúc đạt kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội
Năm 2019, với những đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.
Kết quả kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI
Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày mùng 9 đến hết ngày 10/12 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. 
Điểm đến thành công của các nhà đầu tư
Sau 22 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông đến nay Vĩnh Phúc đã trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, là trung tâm sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước. Năm 2004, Vĩnh Phúc đã tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho ngân sách Trung ương. Năm 2018, thu ngân sách của Vĩnh Phúc đạt gần 33.000 tỷ đồng, là địa phương có số thu nội địa xếp thứ 2 ở Miền Bắc. Nhiều năm liền, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Môi trường đầu tư thông thoáng, hướng đến cộng đồng doanh nghiệp theo triết lý “Tất cả nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc đều là công dân của Vĩnh Phúc - Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Với những kết quả đạt được trong hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ phát huy được hiệu quả, khẳng định Vĩnh Phúc là điểm đến thành công của các nhà đầu tư.
Sản xuất sạch hơn động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững
Sản xuất sạch hơn được xem là một trong những biện pháp giúp cho doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu đầu vào từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thải gây ô nhiễm môi trường và đó cũng là cách để nâng cao vị trí canh tranh của doanh nghiệp. Nhận thức được lợi ích của việc làm này, những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước tái cấu trúc sản xuất, đầu tư chiều sâu để sản xuất sạch hơn và bền vững.
Khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, không chạy theo thành tích, huy động tốt các nguồn lực, nhất là huy động sức dân  trong xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết nổi bật, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
Hướng đến nền sản xuất sạch và bền vững
Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chương trình, chính sách hướng tới phát triển nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. Trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, từ đó đầu tư đổi mới công nghệ, phương thức sản xuất nhằm hướng đến nền sản xuất xanh, sạch và bền vững.