Điểm đến thành công của các nhà đầu tư
Sau 22 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông đến nay Vĩnh Phúc đã trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, là trung tâm sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước. Năm 2004, Vĩnh Phúc đã tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho ngân sách Trung ương. Năm 2018, thu ngân sách của Vĩnh Phúc đạt gần 33.000 tỷ đồng, là địa phương có số thu nội địa xếp thứ 2 ở Miền Bắc. Nhiều năm liền, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Môi trường đầu tư thông thoáng, hướng đến cộng đồng doanh nghiệp theo triết lý “Tất cả nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc đều là công dân của Vĩnh Phúc - Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Với những kết quả đạt được trong hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ phát huy được hiệu quả, khẳng định Vĩnh Phúc là điểm đến thành công của các nhà đầu tư.
Sản xuất sạch hơn động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững
Sản xuất sạch hơn được xem là một trong những biện pháp giúp cho doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu đầu vào từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thải gây ô nhiễm môi trường và đó cũng là cách để nâng cao vị trí canh tranh của doanh nghiệp. Nhận thức được lợi ích của việc làm này, những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước tái cấu trúc sản xuất, đầu tư chiều sâu để sản xuất sạch hơn và bền vững.
Khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, không chạy theo thành tích, huy động tốt các nguồn lực, nhất là huy động sức dân  trong xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết nổi bật, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
Hướng đến nền sản xuất sạch và bền vững
Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chương trình, chính sách hướng tới phát triển nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. Trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, từ đó đầu tư đổi mới công nghệ, phương thức sản xuất nhằm hướng đến nền sản xuất xanh, sạch và bền vững.
MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc một nhiệm kỳ phát triển
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển KT-XH
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và nhiệm vụ của Ngành KHCN hàng năm, hoạt động KH&CN đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả từ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu, tiến bộ KHKT đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hoạt động về kiểm định, đo lường tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm góp phần ổn định thị trường, hàng hóa được bảo hộ, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các sáng kiến, đề tài khoa học từng bước được gắn kết với nhu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.