Vĩnh Phúc trọn nghĩa vẹn tình với các gia đình chính sách
Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Vĩnh Phúc đã tiễn đưa hàng vạn người con ưu tú lên đường ra mặt trận, có những người đã hi sinh, có người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên những chiến thắng bất tử, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Để thể hiện lòng tri ân với các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng, những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,  Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Phúc quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Đề án 01 ở Vĩnh Phúc - Giảm số lượng, nâng chất lượng
Tỉnh Vĩnh Phúc được coi là một trong những địa phương đi đầu của cả nước về tinh giản bộ máy. Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới toàn diện công tác đào tạo nghề. Bên cạnh đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, các cơ sở dạy nghề đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề. Qua đó, chất lượng nguồn nhân lực ngày một nâng cao, phục vụ tốt hơn mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.
Vĩnh Phúc chủ động phòng chống lụt bão
Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; ngay từ đầu năm 2020 đã diễn ra hiện tượng mưa đá, mưa to kéo dài trong nhiều ngày tại các tỉnh phía bắc, trong đó có khu vực Vĩnh Phúc, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm 2020, Ngành Nông nghiệp tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp, phương án với phương châm chủ động phòng tránh, chủ động đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.
Lập Thạch tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ huyện Lập Thạch được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước có những ca dương tính với Covid-19. Tuy nhiên người dân không hoang mang, lo lắng, tin tưởng vào các giải pháp của các cấp, các ngành đề ra và làm theo các khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Các giải pháp Vĩnh Phúc đã và đang làm cũng là kinh nghiệp để các tỉnh thành, thành trong cả nước triển khai thực hiện hiệu quả.