Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng
Thực hiện Nghị quyết số 01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, từ đầu năm đến  nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Vĩnh Phúc tiếp tục chú trọng tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay.
Duy trì ổn định lãi suất, phát triển sản xuất kinh doanh
Bên cạnh các giải pháp trong công tác huy động vốn, đẩy mạnh dư nợ cho vay, hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.
Phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ cho các dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn
HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 17/2019 về phân bổ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện một số công trình, dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.
Vốn doanh nghiệp đăng ký mới tăng trên 15%
Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã ghi nhận những kết quả khả quan trong công tác thu hút đầu tư với số vốn doanh nghiệp đăng ký mới tăng trên 15%.
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt trên 73.600 tỷ đồng
Nhằm đảm bảo công tác thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế của địa phương, từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã làm tốt công tác huy động tiền gửi trong nhân dân, tiền gửi của các tổ chức kinh tế.
Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 sẽ chính thức khai mạc vào tối 14/5 tại quảng trường Hồ Chí Minh. Hội chợ do Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với Công ty TNHH tổ chức sự kiện AGA tổ chức.