Phường Phúc Thắng làm tốt công tác vệ sinh môi trường
Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua,  phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên chỉ đạo Hội CCB, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay bảo vệ môi trường, qua đó tích cực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo sự phát triển bền vững.
Phụ nữ Sông Lô chung sức bảo vệ môi trường
Thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Lô đã xây dựng thành công nhiều mô hình, phong trào mang lại hiệu quả cao. Trong đó, phải kể đến mô hình “Đường hoa phụ nữ” được triển khai tại Hội phụ nữ xã Tân Lập. 
Vĩnh Yên với công tác vệ sinh môi trường
Cùng với phát triển KT-XH, những năm qua, thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần làm chuyển biến hành vi, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, kịp thời khắc phục thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Hội Nông dân thị trấn Hương Canh chung tay bảo vệ môi trường
Để góp phần chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua Hội Nông dân thị trấn Hương Canh,huyện Bình Xuyên đã vận động hội viên xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ môi trường phong phú, đa dạng và hiệu quả như: mô hình đường hoa, mô hình tổ đội tự quản vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thị trấn ngày một xanh, sạch, đẹp.
Ý Đảng - Lòng dân
Ngày 22/3/2019 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Thông báo số 1661-TB/TU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương triển khai thí điểm và huy động Nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Để triển khai việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cống, rãnh có hiệu quả, UBND tỉnh đã thống nhất lựa chọn xã Nghĩa Hưng và xã Tam Phúc huyện Vĩnh Tường triển khai mô hình thí điểm đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư, từ đó làm điểm, nhân rộng trên quy mô toàn tỉnh.
Vai trò sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón vô cơ có vai trò quan trọng, giúp nông nghiệp tăng sản lượng lương thực đảm bảo an ninh lương thực và góp phần đưa một số sản phẩm nông sản của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp sử dụng phân bón vô cơ cũng đang để lại rất nhiều ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người, đất đai bị thoái hóa, mất đi độ phì nhiêu và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản.