Vĩnh Yên với công tác vệ sinh môi trường
Cùng với phát triển KT-XH, những năm qua, thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần làm chuyển biến hành vi, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, kịp thời khắc phục thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Hội Nông dân thị trấn Hương Canh chung tay bảo vệ môi trường
Để góp phần chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua Hội Nông dân thị trấn Hương Canh,huyện Bình Xuyên đã vận động hội viên xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ môi trường phong phú, đa dạng và hiệu quả như: mô hình đường hoa, mô hình tổ đội tự quản vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thị trấn ngày một xanh, sạch, đẹp.
Ý Đảng - Lòng dân
Ngày 22/3/2019 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Thông báo số 1661-TB/TU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương triển khai thí điểm và huy động Nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Để triển khai việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cống, rãnh có hiệu quả, UBND tỉnh đã thống nhất lựa chọn xã Nghĩa Hưng và xã Tam Phúc huyện Vĩnh Tường triển khai mô hình thí điểm đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư, từ đó làm điểm, nhân rộng trên quy mô toàn tỉnh.
Vai trò sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón vô cơ có vai trò quan trọng, giúp nông nghiệp tăng sản lượng lương thực đảm bảo an ninh lương thực và góp phần đưa một số sản phẩm nông sản của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp sử dụng phân bón vô cơ cũng đang để lại rất nhiều ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người, đất đai bị thoái hóa, mất đi độ phì nhiêu và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản.
Phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường
Phát triển kinh tế và gia tăng sự ảnh hưởng môi trường là hai mặt của một vấn đề luôn song hành với nhau. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa phát triển nông nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường.
Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường
Số liệu, kết quả quan trắc môi trường được đánh giá là đầu vào quan trọng phục vụ cho công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý và bảo vệ môi trường, dự báo ô nhiễm môi trường cũng như đề xuất các biện pháp, chính sách, chiến lược phòng ngừa, cải thiện và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường. Hệ thống quan trắc môi trường được vận hành đúng quy định sẽ đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường, các tác động môi trường trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, từ đó kịp thời cảnh báo những vấn đề phát sinh có thể gây ô nhiễm môi trường, giúp cấp quản lý đưa ra giải pháp khắc phục.