Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế
Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị, Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Vĩnh Phúc đã quyết liệt trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, kết quả đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra, giảm nhiều đầu mối trung gian, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.
Chương trình giáo dục phổ thông mới linh động, hấp dẫn học sinh
Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với bậc Tiểu học. Chuẩn bị tốt nhất từ cơ sở vật chất đến bố trí nguồn lực phù hợp là những yếu tố quan trọng để triển khai chương trình đem lại kết quả tốt.
Bình Xuyên sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bình Xuyên trở thành thị xã Bình Xuyên. Ngay sau Đại hội, nhân dân trong huyện kỳ vọng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Bình Xuyên tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển bộ mặt đô thị, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân đảm bảo các tiêu chí của một Thị xã.
Trách nhiệm vì cộng đồng
Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, song chị Trần Thị Anh ở thôn 5 xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có nhiều đóng góp tích cực vào sự thành công Chương trình xây dựng NTM mới ở địa phương. Chị Trần Thị Anh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích trong phong trào xây dựng NTM.
Tăng cường xử lý tình trạng xe quá tải
Các phương tiện giao thông chở quá tải trọng không chỉ gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thời gian qua, các lực lượng chức năng luôn duy trì kiểm tra, kiểm soát và xử lý xe quá tải trọng trên địa bàn.
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án
Nghị quyết TW 4 khóa XII, các cấp ủy trong tỉnh đã triển khai sâu rộng đến các lĩnh vực công tác, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với các công trình dự án vì nhiều lý do dẫn đến chậm tiến độ, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được gắn với thực thi giải quyết công vụ, góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án hoàn thành.