Vĩnh Phúc sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới
Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua đây góp phần tạo tiền đề để đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.
Triển khai Chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa năm 2019-2020
Nhằm giúp các xã miền núi khó khăn có thêm điều kiện để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa cho các xã miền núi trong tỉnh.
Mô hình liên kết trong sản xuất và chế biến sữa bò ở Tam Đảo
HTX Chăn nuôi bò sữa Tam Đảo, huyện Tam Đảo được thành lập từ tháng 5/2018 theo mô hình liên kết từ sản xuất, đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả bước đầu của mô hình này đã góp phần nâng cao giá trị và giúp bà con nông dân chủ động về đầu ra cho sản phẩm.
Công ty thủy lợi Phúc Yên chủ động phòng chống lụt bão
Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh với thiên tai, bão, lụt, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên đã xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống ngập úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong mùa mưa bão 2019.
Đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão
Hiện đang là cao điểm mùa mưa bão, vì vậy việc giữ an toàn cho các hồ đập trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo tính mạng, tài sản và sản xuất của nhân dân.
Chủ động phòng trừ sâu đục thân 2 chấm trên lúa Mùa
Theo thông báo về tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng của Chi cục Trồng trọt & BVTV, hiện nay Sâu đục thân 2 chấm đã xuất hiện chủ yếu ở các lứa tuổi  2, 3, 4, 5, và gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,3%, cao 3 - 4%, cục bộ 10% ở các xã Xuân Lôi, Đồng Ích, Văn Quán, Liên Hòa (Lập Thạch).