Nhìn lại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI
Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày, từ 11 đến hết ngày 12/7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội. 
Thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh
Nhằm triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành và trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách cũng như văn bản chỉ đạo công tác khám chữa bệnh và khám chữa bệnh BHYT. Trong đó nổi bật là các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế công lập; chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Kết quả, chất lượng nguồn nhân lực y tế ngày càng được nâng cao với đội ngũ y bác sỹ được đào tạo chuyên sâu; trang thiết bị y tế được đầu tư, nâng cấp với nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng được cơ bản nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.
Thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND
Ngày 22/12/2015, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, hàng chục ngàn người đã được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.
Thực hiện Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Ngày 22/12/2014 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 -2020. Sau hơn 4 năm thực hiện, Nghị quyết đi vào cuộc sống đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. 
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2019
Để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngày 21/7/2016 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Hoạt động HĐND tỉnh một năm nhìn lại
Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, trong năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Từ đây góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đóng góp tích cực vào sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.