Chặng đường quyết liệt làm trong sạch Đảng
Tạm biệt năm thứ 17 của thế kỷ 21 với những kỳ tích trước thử thách cam go. Chúng ta chào đón năm 2018 trong niềm vui và niềm tin được khẳng định từ những thành tựu của năm con Gà có nhiều tiếng gáy báo hiệu bình minh đang lên.
Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động
Lịch sử không chỉ là những cái đã qua mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai.
MTTQ Việt Nam thông qua chương trình phòng, chống tham nhũng
Sau gần hai ngày làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6/1, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tám, khóa VIII đã bế mạc, thông qua nhiều nội dung quan trọng.
10 sự kiện nổi bật của Quốc hội trong năm 2017
Trong năm 2017, năm thứ hai của nhiệm kỳ khóa XIV, cùng với các cơ quan trong bộ máy nhà nước, Quốc hội tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu xây dựng một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân. Tinh thần này được thể hiện rõ trong các hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là tại Kỳ họp thứ 3 và Kỳ họp thứ 4, đánh dấu một năm hoạt động tích cực, hiệu quả, đổi mới của Quốc hội.
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 5 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà Tết
Tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Cần tổ chức Tết đơn giản, tình nghĩa, không chúc Tết, tặng quà cấp trên để tình cảm anh em, đồng chí trọn vẹn và gần gũi với nhân dân hơn.
Nghị quyết 01 của Chính phủ: Quyết liệt hành động ngay từ ngày đầu tiên
Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01, thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, hành động ngay từ ngày đầu, tháng đầu.
Việt Nam vững bước tiến vào năm 2018
Việt Nam vững bước tiến vào năm 2018 trên nền tảng vững chắc nhất so với nhiều năm gần đây, với những thành tựu lớn và niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới.